All Dublin ET Schools

 

Sandymount Park ETSS – (01) 9106230 – www.sandymountparketss.ie

Harold’s Cross ETSS – (01) 5077280 – www.hcetss.ie

Firhouse ETSS Dublin 24 – (01) 9618199 – www.firhouseetss.ie

Clogher Road Community College – (01)4536397 – www.clogherroadcc.ie

Firhouse ETSS Dublin 24 – (01) 9618199 – www.firhouseetss.ie

Newpark Comprehensive School Co. Dublin – (01) 2883724 – www.newparkschool.ie

Bremore ETSS Balbriggan – (01)8415897 – www.bremoreetss.ie

Clonturk Community College Dublin 9 – (01) 5596960 – www.clonturkcc.ie

Hansfield ETSS Hansfield Co. Dublin – (01) 8614729 – www.hansfieldsecondary.ie

Kishoge Community College Lucan Co. Dublin – (01) 6877482 – www.kishogecc.ie

Malahide Portmarnock ETSS Swords Co. Dublin – (01) 9631299 – www.mpetss.ie

Stepaside ETSS Leopardstown Dublin 18 – (01) 2907404 – www.stepasideetss.ie

Grange Community College Dublin 13 – (01) 9079547 – www.dublinnortheastetss.ie

Goatstown ETSS Dublin 14 – (01) 2964449 – www.goatstownetss.ie

Cabra Community College – (01) 8389577 – www.cabracc.ie